Otvorene ponude za sanaciju i održavanje deponije Pakline

1.3.2019

Povjerenstvo za provođenje postupaka javne nabave Općine Tomislavgrad otvorilo je ponude pristigle na natječaj za sanaciju i održavanje deponije otpada Pakline u 2019. godini.

Pristigle su dvije ponude:

Ćićko-commerce d.o.o. Tomislavgrad, 28.875,60 KM
Nevistić commerce d.o.o. Livno, 18.720,00
Slijedi provjera priložene dokumentacije nakon koje će Povjerenstvo donijeti konačnu odluku o odabiru ponuđača za izvođenje spomenutih radova.


[ Nazad ]