Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta i zakupu gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

5.10.2021

Predmet Javnog oglasa je prodaja ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta i zakup gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambenih, vikend, stambeno- komercijalnih, garažnih i pomoćnih objekata i zakupa gradskog građevinskog zemljišta.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića br.120, 80240 Tomislavgrad, Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja s naznakom "Prijava na Javni oglas o prodaji ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta i zakupu gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad – Centar za pružanje usluga građanima, najkasnije do 27.10.2021. godine do 14,30 sati.

Ukoliko sudionik podnosi zahtjev za kupnju više parcela, za svaku podnosi posebnu prijavu u zatvorenoj omotnici.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu, kontakt telefon i katastarski broj parcele za koju se podnosi prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Postupak provođenje Javnog oglasa i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 28.10.2021. godine, (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom o prodaji ostalog građevinskog zemljišta i zakupu gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad sobe broj 16. i 17., svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati, ili putem telefona 034/356 - 417, 034/356 – 425.


[ Nazad ]