administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Općinski stožer civilne zaštite: Obavijest o dopuni naredbe
4.4.2020

Stožer civilne zaštite F BiH donio je dopunu naredbe broj: 12-40-148-34/20 od 27.03.2020.godine u kojoj se dodaju nove točke 1a. i 1b. koje glase:

Naredba Federalnog stožera civilne zaštite
4.4.2020

Federalni stožer civilne zaštite 3.4.2020. godine donio je Naredbu o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz ove naredbe izuzimaju se:

Obavijest Općinskog stožera civilne zaštite Tomislavgrad
1.4.2020

Općinski stožer civilne zaštite Tomislavgrad je dana 31.03.2020. godine od Županijske uprave civilne zaštite Livno, a u sklopu aktivnosti zaštite i sprječavanja širenja virusa COVID 19, dobio 200 komada višekratnih zaštitnih maski i 10 litara dezinficijensa za ruke, predmete i površine.

Obavijest o dostavi lijekova
1.4.2020

Općinski stožer civilne zaštite, u dogovoru s Domom zdravlja Tomislavgrad, vršit će dostavu lijekova (za mjesečnu terapiju) na kućnu adresu starijim i nemoćnim osobama koje nisu u mogućnosti same preuzeti iste.
Za izdavanje recepta, navedene osobe dužne su kontaktirati svog obiteljskog liječnika.

Nova Zapovijed Županijskog stožera – produžuju se do daljnjega primjene zapovijedi
31.3.2020

Danas je Županijski stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije na svojoj 8. izvanrednoj sjednici donio sljedeću Zapovijed:

Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije o zabrani kretanja na području Hercegbosanske županije
30.3.2020

Županijski stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije, na održanoj 7. izvanrednoj sjednici donio je Zapovijed kojom se točka I. Zapovijedi županijskog stožera civilne zaštite broj:11-01-40±62.2/20 od 22. ožujka 2020. godine, mijenja i glasi: Zabranjuje se kretanje građanima na području Hercegbosanske županije od 20.00h do 5.00h.

BISNODE SOS ASSISTANCE - BISNODE PODRŠKA BH. PRIVREDI
30.3.2020

Cilj kompanije Bisnode je, više nego ikad prije, biti istinski partner u situaciji kada su kompanije i kompletna privreda u neočekivanoj situaciji.
Bisnode će podržati procese prilagodbe koje su potrebne u ovom trenutku bh. kompanijama i cijeloj bh. privredi, da u okviru svoje djelatnosti pružimo informacije o novim opcijama i omogućimo da kreiraju nove koncepte rada koje zahtjeva trenutna situacija.

Stavljanje van snage Zapovijedi
23.3.2020

U nastavku 5. Izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije donesena je Zapovijed kojom se stavlja van snage Zapovijed broj: 11-01-40-62/20 od dana 22. ožujka 2020. godine. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

Ovom Zapovijedi stavlja se van snage Zapovijed o zabrani ulaska državljana Bosne i Hercegovine na područje Hercegbosanske županije.

Otvorena ponuda za nabavu mini – busa za prijevoz učenika Osnovne škole Stjepana Radića u Kazagincu
23.3.2020

Povjerenstvo za provođenje postupaka javnih nabava Općine Tomislavgrad, otvorilo je danas jedinu pristiglu ponudu na natječaj za nabavu mini – busa za prijevoz učenika Osnovne škole Stjepana Radića u Kazagincu: Grand automative d.o.o. Sarajevo, 77.578,00 KM.

Upute općinskoga Stožera civilne zaštite o načinu dobivanja dozvole za kretanje u vrijeme policijskoga sata
23.3.2020

Stožer civilne zaštite Općine Tomislavgrad poziva sve pravne subjekte koji izvršavaju zadaće u kojima se proces rada odvija u smjenama i dežurstvima da dostave popis osoba kojima je potrebno izdati odobrenje o kretanju.