administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Najava: Četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

12.5.2017

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održat će se u utorak, 16.svibnja 2017.godine u 10,00 sati u općinskoj vijećnici.

Na dnevnom redu se nalaze slijedeće točke:

1. Usvajanje Zapisnika s treće sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, održane 24. ožujka 2017. godine,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Proračuna općine Tomislavgrad za 2016. godinu,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u općini Tomislavgrad,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine (4 prijedloga),
6. Prijedlog Odluke o prodaji izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (2 prijedloga),
7. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (tri prijedloga),
8. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenih, poslovnih, gospodarskih i pomoćnih objekata putem javnog nadmetanja,
9. Prijedlog Odluke o prodaji parcele u vlasništvu općine Tomislavgrad u K.O. Šujica,
10. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa gradskog građevinskog zemljišta,
11. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta,
12. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zamjene izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i organizaciji MZ na području općine Tomislavgrad,
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju procedure izrade Strategije razvoja Općine Tomislavgrad,
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad,
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad,
18. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave Tomislavgrad u korist općine Tomislavgrad (dva prijedloga),
19. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja upisanog prava posjeda općine Tomislavgrad na gradskom građevinskom zemljištu, u korist Marije Drmić, ud. Ante iz Tomislavgrada,
20. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i ustupanja na korištenje, odnosno u vlasništvo općini Tomislavgrad,
21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u zemljišnim knjigama upisanog prava trajnog korištenja Šumske uprave Tomislavgrad u korist općine Tomislavgrad,
22. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda i prava vlasništva Centra za socijalni rad Tomislavgrad u korist općine Tomislavgrad,
23. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda i prava vlasništva D.S. Skupštine općine Tomislavgrad u korist MZ Kolo,
24. Prijedlog Rješenja o dopuni pravomoćnog rješenja Skupštine općine Duvno u predmetu dodjele gradskog građevinskog zemljišta (tri prijedloga),
25. Prijedlog Rješenja o dopuni dispozitiva pravomoćnog rješenja Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj:06-475-3-8/98 od 15.7.1998.godine,
26. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad za 2016.godinu,
27. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno informativni centar Tomislavgrad za 2016. godinu,
28. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica Tomislavgrad za 2016. godinu.


[ Nazad ]