administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Zaključak o zabrani paljenja vatre na otvorenim prostorima

1.8.2017

Zaključak o zabrani paljenja vatre na otvorenim prostorima koji je donesen na 3. sastanku Županijskog stožera civilne zaštiteBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
LIVNO

 

Broj: službeno-3.3/17

Datum: 28. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 33. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine Hercegbosanske županije'', broj: 2/10), a u svezi s člancima 1. i 24. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine Hercegbosanske županije'', broj: 7/02 i 5/10) te članka 83. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine F BiH'', broj: 39/03, 22/06 i 43/10), primjenom ovlaštenja iz članaka 17. i 19. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 11-04-44-46/08 od 26. svibnja 2008. godine, Zapovjednik stožera dana 28. srpnja 2017. godine donosi:

ZAKLjUČAK

Članak 1.

Ovim Zaključkom zabranjuje se:

1. Uništavanje suhe trave, korova, raslinja i strništa paljenjem vatre na otvorenim prostorima, poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i izletištima, sve to u vrijeme sazrijevanja i žetve žitarica i drugih poljoprivrednih kultura, odnosno usjeva, dok radovi u žetvi i sakupljanju ne završe ili dok ne prestane primjena ovog Zaključka,

2. Paljenje biljnih ostataka u usjevima nakon žetve i prikupljanja drugih poljoprivrednih kultura,

3. Paljenje trave i korova uz javne prometnice,

4. Loženje vatre i spaljivanje noću na otvorenom prostoru i po vjetrovitom vremenu.

Članak 2.

 Zabrana iz članka 1. ovog Zaključka primjenjuje se na području Hercegbosanske županije.

Članak 3.

 Sukladno odredbama članka 23. i 24. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine Hercegbosanske županije'', broj: 7/02 i 5/10), a u svrhu sprječavanja i otklanjanja opasnosti od požara prouzročenog na vanjskom prostoru za vrijeme obavljanja žetve i vršidbe općine na području Hercegbosanske županije obvezne su osigurati pojačano dežurstvo i motriteljsko-dojavnu službu.

Članak 4. 

Prekršitelji zabrane iz članka 1. ovog Zaključka sankcionirat će se shodno važećim propisima i to novčanom kaznom:

- od 500,00 KM do 1.500,00 KM fizička osoba,

- od 500,00 KM do 2.000,00 KM odgovorna osoba u pravnoj osobi,

- od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM pravna osoba.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ovog Zaključka vršit će: Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, mjerodavne inspekcijske i općinske službe.

Članak 6.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se dostaviti i objaviti na Web-stranici Vlade Hercegbosanske županije, općinama na području Hercegbosanske županije, lokalnim radio postajama i web-portalima.
[ Nazad ]