administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROCESU ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE

18.8.2017

Poštovane građanke i građani,

Pozivam sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Šujica, Bukovica i Vedašić po novoj izmjeri da to svoje pravo mogu prijaviti najkasnije do 15. rujna 2017. godine podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to.


Pod nekretninama se podrazumijeva (ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni prostori, garaže i dr.
Pregledni plan za koje se vrši uspostava nove zemljišne knjige istaknut je na oglasnoj ploči Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad na adresi Mijata Tomića bb i na oglasnoj ploči Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Livnu odjeljenje Tomislavgrad na adresi Kralja Zvonimira bb.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate aktivno sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.
Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve naknade osiguravate pretpostavke za upis prava vlasništva u zemljišne knjige, čime vaše nekretnine dobivaju dodatnu vrijednost, a također se omogućavaju uvjeti za poduzimanje različitih pravnih poslova sa njima.
Prijavom prava u ostavljenom roku izbjegavate neugodnosti naknadnog utvrđivanja prava, pri čemu se misli na sudske postupke i sa njima povezane troškove.
Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, odjeljenje Tomislavgrad na adresi Kralja Zvonimira bb svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Livnu odjeljenje Tomislavgrad.

Općinski načelnik
mr.sc. Ivan Vukadin


[ Nazad ]

Download