administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Najava: Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

5.11.2018

U ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine u 10,00 sati održat će se petnaesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika s četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 26. srpnja 2018. godine,
2. Polaganje svečane prisege vijećnika Općinskog vijeća Tomislavgrad,
3. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2018/19. godine koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad,
4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe, (dva prijedloga),
5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama statusa nekretnine kao javnog dobra, (četiri prijedloga),
7. Nacrt Odluke o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera,
8. Prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na donošenje Odluke za pokretanje postupka dodjele koncesije za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo 66 MW na rijeci Šujici,
9. Prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane Široka draga,
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju liste kandidata promjenjivih članova Povjerenstva za koncesije,
11. Prijedlog rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske uprave Duvno i upisa prava vlasništva u korist općine Tomislavgrad,
12. Prijedlog dopunskog rješenja Skupštine općine Duvno, broj:07/27-475-88/82 od 5.11.1982. godine,
13. Informacija o provedbi Zaključka Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj:01-02-2221/17 od 20.11.2017. godine,
14. Vijećnička pitanja.


[ Nazad ]