administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Tomislavgrad u akademskoj 2018./2019.

21.12.2018

Na temelju članka 62. Statuta općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) i članka 16. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj 12/11), Načelnik općine Tomislavgrad, r a s p i s u je
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Tomislavgrad
u akademskoj 2018./2019.Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.
Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, osobno u pisarnici Općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.108, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku "Prijava na natječaj – ne otva
Natječaj, izjava i prijavni obrasci za sve kategorije se nalaze u privitku.


[ Nazad ]

Download