administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni oglas za izbori i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad

1.3.2019

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“, broj: 12/03 i 34/03) i Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela Općine Tomislavgrad, („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj 2/14), Općinski načelnik r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NAZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA VETERINARSKA STANICA d.o.o. TOMISLAVGRAD

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte na adresu: OPĆINA TOMISLAVGRAD, Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad, s naznakom: „PRIJAVA ZA NADZORNI ODBOR” - NE OTVARAJ, ili izravno u prijemnom uredu Općine.

Javni oglas se nalazi u privitku.


[ Nazad ]

Download