administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

8.4.2019

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br.1/14 I 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

01. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani pravnik ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 4 ( četiri) izvršitelja
02. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani ekonomist ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 3 ( tri) izvršitelja
03. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani agronom ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 2 ( dva ) izvršitelja
04. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, diplomirani politolog ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 2 ( dva) izvršitelja
05. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, poljoprivredne struke-smjer voćarsko-vinogradarski ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja –1 ( jedan) izvršitelj
06. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, inženjer geodezije i geoinformatike ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 ( jedan) izvršitelj
07. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, prehrambeni inženjer ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 ( jedan) izvršitelj
08. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, znanost o okolišu ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 ( jedan) izvršitelj
09. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, socijalni radnik ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 ( jedan) izvršitelj
10. S diplomom visokog obrazovanja VII stupanj, arheologija ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – 1 ( jedan) izvršitelj

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Tomislavgradu roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad“

Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 15.04.2019. god.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


[ Nazad ]

Download