administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Najava: Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

8.5.2019

U utorak, 14. svibnja 2019. godine u 10,00 sati, u općinskoj vijećnici, održat će se dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Na dnevnom redu naći će se dvadeset točaka:

1. Usvajanje zapisnika s devetnaeste sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad,održane 22.ožujka 2019.godine,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti od posljedica prirodne nepogode na području Općine Tomislavgrad, izazvane jakim vjetrom-burom u veljači 2019.godine,
3. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom uređenja šireg područja,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine u K.O. Sarajlije,
5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Regulacionog plana područja „Latice II“ Duvno,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana parcelacije za gospodarsku zonu Vučilov Brig-Kovači u Tomislavgradu,
8. Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu,
9. Nacrt Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
10. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za turističko-rehabilitacijsku zonu „Stupi“ u K.O. Selište,
11. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za poslovnu zonu „Blidinje jezero“ u K.O. Selište,
12. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za vikend naselje „Skokina draga“ u K.O.Selište,
13. Prijedlog Rješenja o preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijih vlasnika i ustupanju prava vlasništva i posjeda u korist općine Tomislavgrad,
14. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske uprave Duvno i upisa prava vlasništva i posjeda u korist Općine Tomislavgrad,
15. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na utemeljenje privatne predškolske ustanove Dječjeg vrtića u Bukovici,
16. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad za 2018.godinu,
17. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2018.godinu,
18. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad za 2018.godinu,
19. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Radio d.o.o. Tomislavgrad za 2018.godinu,
20. Aktualni sat.


[ Nazad ]