administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javna rasprava o izgradnji farmi na k. č. 564/4 u K.O Ćavarov stan

5.7.2019

Na temelju članka 119. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 5/03) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 27.6.2019.god. donijelo je O D L U K U
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE o izgradnji farmi na k. č. 564/4 u K.O Ćavarov stan.

Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Tomislavgrad.

Javna rasprava provest će se na način da svi zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u Grafički prilog ove Odluke kao i ostalih programa na osnovu kojih je donesena ova Odluka.
Sva raspoloživa dokumentacija bit će dostupan javnosti od 01.07.2019. do 19.07.2019.god. u uredu br. 23 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti pismeno, na adresu: Općina Tomislavgrad, Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, Ul. Mijata Tomića 108, najkasnije do 19.07. 2019.god.

Po proteku roka iz članka 2 i 3 ove Odluke, kao i prikupljenih primjedba, mišljenja i prijedloga, provest će se rasprava po istim, dana 22.07.2019.god. u 12,00 sati, u zgradi Općine Tomislavgrad.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Tomislavgrad, po okončanju javne rasprave, obvezna je podnijeti izvješće o istoj Općinskom vijeću, na prvoj narednoj sjednici vijeća.


[ Nazad ]

Download