administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Vatrogasne intervencije i upozorenje građanima

8.1.2020

Na području općine Tomislavgrad u proteklih 24 sata zabilježene su 3 (tri) vatrogasne intervencije.

Utorak, 07.01.2020.
1. Intervencija. P. V. P. Tomislavgrad je izišla na intervenciju u 07. sati. U polju ispod pogona ADRIA plin gorjela je trava. Požar ugašen u 07.45 sati.
2. Intervencija. Na poziv šumara Buljana u 9 i 45 sati P.V.P. Tomislavgrad sa 3 (tri) vatrogasca i 1 vozilom izlazi na teren iznad Mesihovine. Gorjela trava, nisko raslinje te se požar proširio na bukovu šumu. Uz pomoć 4 (četiri) šumara požar ugašen u 12 i 20 sati.
3. Intervencija. P.V.P. Tomislavgrad je intervenirala u 15 sati kod Crvenica. Gorjela trava i borova šuma. Požar ugašen u 16 i 35 sati.

U P O Z O R E NJ E
Upozoravamo građane da je Općinskom Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka STROGO ZABRANJENO paljenje vatre u blizini šume, zgrada, gospodarskih i drugih objekata, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje izvrše spaljivanje ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti. ZABRANJENO je spaljivanje i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću.

U slučaju da dođe do izbijanja požara ili njegovog širenja, svaka osoba je dužna pristupiti gašenju, a ako to ne može sama učiniti bez opasnosti za sebe i druge, dužna je o požaru obavijestiti PVP (vatrogasce) na telefon broj 123, policiju na telefon broj 122 i Operativni centar civilne zaštite na telefon broj 356-449.
Za osobe koje se ne budu pridržavale Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Zakona o šumama i Općinske Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka predviđene su novčane kazne u iznosu do 1000 KM.

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE


[ Nazad ]