administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19 )

31.8.2020

Na temelju člana 62. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“ broj 2/99) i člana 22. Naredbe kriznog Stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33- 4486 /20 od 06.08.2020. godine, Općinski načelnik donosi Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19 )I
CILJ DONOŠENJA KRIZNOG PLANA

Donošenje ovog kriznog plana ima za cilj praćenje situacije i poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane pandemijom COVID-19, te podizanje svijesti zaposlenika kako bi se zaraza prevenirala i sporije širila.

II
PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE  UPOSLENIKA  I KORISNIKA USLUGA OPĆINE  OD CORONA VIRUSA  (COVID -19 )


U cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite  uposlenika i korisnika usluga Općine Tomislavgrad od Coronavirusa potrebito je:

•    reducirati, otkloniti širenje virusa sa zaposlenika /vanjskih suradnika/ na zdrave zaposlenike;
•    smanjiti broj direktnih kontakata, posebno na udaljenosti manjoj od dva metra;
•    vršiti mjerenje tjelesne temperature zaposlenima prilikom dolaska na posao / odnosno strankama prilikom ulaska u  objekt;
•    koristiti propisan smjer kretanja unutar objekta prilikom ulaza / izlaza u zgradu;
•    tijekom boravka u objektu obvezno koristiti zaštitnu masku, provoditi higijensko-epidemiološke mjere dezinfekcije ruku pri ulasku u objekt,kao i mjere češćeg pranja ruku sapunom, u preporučenoj duljini pranja (20 sec) ;
•    kontinuirano vršiti provjetravanje  radnih prostorija, prostorija u kojima se održavaju sastanci/sjednice, češće održavati higijenu i dezinficiranje  zajedničkih radnih prostorija, hodnika,toaleta  i drugih  prostorija koje se koriste tijekom rada;
•    zaposlenicima koji kontaktiraju sa većim brojem osoba (šalter sala, katastar, portir) osigurati zaštitna sredstva (maske, rukavice) te osigurati i fizičke barijere, te vizire ukoliko je to moguće;
•    ograničiti izlazak zaposlenika tijekom radnog vremena van zgrade Općine,osim u slučaju neophodnih poslova i zadaća;
•    poštivati  propisanu zabranu korištenja pauze van zgrade Općine, te  istu koristiti u radnim prostorijama uz poštivanje fizičke distance;

III
PROMOVIRANJE / EDUCIRANJE PODUZIMANJE ORGANIZACIJSKIH MJERA


U svrhu educiranja uposlenika potrebito je:

•    kontinuirano educirati zaposlenike o znakovima i simptomima bolesti preko promidžbenog materijala (letci, brošure i dr), u svim uredima u kojima se odvija rad, kako bi se promoviralo rano prepoznavanje simptoma bolesti, te spriječilo njeno daljnje širenje;
•    postupati po procedurama propisanim od strane nadležnih tijela /ustanova (Kriznog stožera ministarstva zdravstva FBIH, Hercegbosanske Županije, Zavoda za Javno zdravstvo, Higijensko-epidemiološke službe i sl.);
•    koordinirati po potrebi nadležne službe;
•    ohrabrivati osobe koji imaju simptome da ostanu kod kuće uz mjere samoizolacije, odobravanjem korištenja godišnjeg odmora /plaćenog odsustva sa rada, otvaranjem bolovanja;
•    preporučiti zaposlenicima da ne planiraju sudjelovanje na stručnim skupovima i slično u  gradovima ili zemljama u kojima je epidemiološka situacija pogoršana;
•    poduzimati i druge aktivnosti prema naputcima nadležnih institucija u cilju sprječavanja bolesti među zaposlenicima.

IV
ODGOVORI NA POJAVU CORONAVIRUSA COVID-19


U slučaju sumnje ili potvrde na zarazu Coronavirusom:

•    zaposlenici Općine obvezni su svoditi računa sa kojim osobama su u posljednjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 2m i vremenski dulje od 15 min.( bliski kontakt ) . Istovremeno dužni su  zapamtit kontakt osobe ukoliko  bude potrebito da podatke priopće zdravstvenim djelatnicima;
•    svi zaposlenici, ukoliko su u posljednjih 14 dana bili u direktnom kontaktu sa osobom oboljelom od COVID-19, bez nošenja maske i dulje od 15 minuta bez držanja propisne distance od 2m, dužni su odmah o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i postupiti po njihovom nalogu,te o istom obavijestiti voditelja službe pismenim putem (ispunjavanjem Obrasca broj:NS-OB-287, Izjave koja će biti dostupna na službenoj web stranici  Općine ) i dostaviti istu voditelju službe ili nadređenom putem e-mail-a;
•    svi uposlenici koji su u posljednjih 14 dana boravili kratko ili proveli više dana godišnjeg odmora na području, van ili unutar granica BiH, na kojima je evidentirana visoka transmisija  COVID-19 dužni su prije povratka na posao pismenim putem obavijestiti nadređenog (ispunjavanjem Obrasca broj:NS-OB-288-Izjave koja će biti dostupna na službenoj web stranici  Općine ) i dostaviti istu voditelju službe ili nadređenom putem e-mail-a;

 

V

ORGANIZACIJA RADA ORGANA OPĆINE U KRIZNIM SITUACIJAMA


Rad tijela općine (kolegij i sjednice Općinskog vijeća) u slučaju iz točke IV ovog Plana,odvija se elektronskim putem, putem e-sjednica.

Rad i komunikacija djelatnika Općine u pravilu se odvija „od kuće“ putem mail-a, telefonskim putem i drugim elektronskim sredstvima komuniciranja.

U situaciji proglašenog stanja nesreće ili izvanrednog stanja u Hercegbosanskoj županiji koordinirajući ulogu i usmjeravanje rada zaposlenika, kao i poduzimanje drugih neophodnih mjera na spašavanju zdravlja zaposlenih ima Stožer Civilne zaštite općine Tomislavgrad na čelu sa Zapovjednikom (Općinski načelnik).

Stožer Civilne zaštite će poduzimati mjere i aktivnosti u skladu sa nadležnostima propisanim Poslovnikom o radu Stožera općine Tomislavgrad broj:02-44-1501/08 od 22.08.2008 godine.

VI
SISTEM INFORMIRANJA I OBAVIJESTI


Sve informacije zaposlenicima općine biti  će dostupne putem e-mail-a, web stranice Općine, a po potrebi i telefonskim putem.

VII
AŽURIRANJE KRIZNOG PLANA PRIPRAVNOSTI


Krizni plan pripravnosti i odgovori na pojavu COVID-19 se ažuriraju sukladno epidemiološkoj situaciji. Izmjene i dopune kriznog plana vršiti će se u zavisnosti od epidemiološke situacije i Preporuka/ Naredbi nadležnih tijela. Isti će se dostaviti svim službama Općine danom potpisivanja od strane Općinskog načelnika i objaviti na web stranici općine Tomislavgrad.

 Općinski načelnik  
mr.sci   Ivan Vukadin

 
[ Nazad ]

Download