administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

31.3.2021

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata ili stambeno - poslovnih objekta, poslovnih objekata ili stambenih i stambeno - poslovnih objekata s više stambenih jedinica, putem javnog nadmetanja – licitacije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, koji će biti objavljen i u Večernjem listu, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave s naprijed navedenim dokazima slati isključivo u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad Mijata Tomića 120. 80240 Tomislavgrad. Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja s naznakom "Prijava za kupnju gradskog građevinskog zemljišta „NE OTVARATI“ ili predati u prijemnom uredu Općine Tomislavgrad ( Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 14.04. 2021. godine do 14,30 sati. Ukoliko sudionik podnosi zahtjev za kupnju više parcela, za svaku podnosi posebnu prijavu u zatvorenoj omotnici.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom za prodaju neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja- licitacije mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad uredi broj 15. i 16., svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati ili na telefone broj: 034/356-417 i 034/356-415.

Javni oglas nalazi se u privitku.


[ Nazad ]

Download