administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

PRODUŽEN JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA

27.4.2021

Općina Tomislavgrad i Investicijska fondacija Impakt obavještavaju zainteresirane postojeće i potencijalne poduzetnike sa područja općine Tomislavgrad da je produžen rok za predaju prijava za Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja do 03. svibnja 2021. godineInvesticijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji su u periodu 2018.-2020. godine u suradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirali YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih poduzeća, a u suradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba

U sklopu zajedničke suradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Općine Tomislavgrad u 2021. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke za minimalno 25 sudionika sa područja općine Tomislavgrad te financijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području općine. Program se realizira uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za sudjelovanje u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021.

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega sudionici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.

2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.

3. Dodjela bespovratne financijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 5 poslovnih ideja na području općine Tomislavgrad)

4. Stručnu i mentorsku podšrku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim poduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici Općine Tomislavgrad zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg poduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Tko može aplicirati za program?

• Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Tomislavgrad

• Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području općine Tomislavgrad, zainteresirane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.

• Vlasnici postojećeg biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inozemna tržišta i sl.)

Dodatno, potrebno je

• Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu obrtničke ili druge djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim, zadruge sa minimalno jednim zaposlenim, udruženja koje će poslovati prema principima socijalnog preduzetništva sa minimalno 1 zaposlenim. U slučaju postojećih biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od godinu dana.

• Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.

• Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.

• Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Ciljne grupe:

• Nezaposleni;

• Zaposleni koji bi željeli da pokrenu vlastiti posao;

• Organizacije civilnog društva, zainteresirane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva

• Vlasnici postojećih biznisa koji je registriran do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresirani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inozemna tržišta i sl.). Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Propozicije sudjelovanja u Programu

Za sudjelovanje u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inozemna tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost i druge djelatnosti kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog preduzetništva uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Također, u Programu ne mogu sudjelovati zaposlenici javnih službi za zapošljavanje, općinskog organa uprave i članovi njihovih užih obitelji.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog preduzetništva koristi se Platforma za socijalno preduzetništvo FBiH razvijena od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 03.05.2021. godine do 15.00h. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na službenoj web stranici www.tomislavgrad.gov.ba ili osobno na Info pultu Općine Tomislavgrad.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i slijedeća dokumentacija:

- Kopija rješenja o registraciji - za postojeće biznise i nevladine organizacije

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi i online formi. Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to u pisarnicu Općine Tomislavgrad, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.U slučaju online prijave, dokumenti se skeniraju i dostavljaju na e-mail: opcina.tg@tel.net.ba sa naznakom: „Prijava za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za planiranje razvoja i investicije Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120 80240 Tomislavgrad, na telefon 034/356-431 ili pak putem e-mail-a ivan.stanic@tomislavgrad.gov.ba ili na broj telefona: 033 202 043 kao i e-mail-a info@impakt.ba.
[ Nazad ]

Download