administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja općine Tomislavgrad u akademskoj 2021./2022. godini

23.12.2021

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) i članka 16. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj 12/11 i 4/19), Načelnik općine Tomislavgrad, r a s p i s u je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja općine Tomislavgrad u akademskoj 2021./2022.


Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Tomislavgrad redovitim studentima.

Studenti se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendija za jednu od pet kategorija stipendija:

Kategorija 1 – Stipendije za učenike generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redoviti studij - 2 stipendije

Kategorija 2 - stipendije za studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija – brucoši - 10 stipendija

Kategorija 3 - stipendije za studente deficitarnih zanimanja - 3 stipendije

Kategorija 4 – stipendije za redovite studente druge i viših godina studija - 16 stipendija

Kategorija 5 – uspješni studenti, studenti bez oba roditelja i studenti invalidi - svi prijavljeni

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021./2022. godinu i isplaćivat će se u devet jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2021.godine.
Visina mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, osobno u Šalter sali Općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.120. Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku "Prijava na natječaj i kategorija za koju se natječe ".
Nepravodobne i nepotpune prijave i dokumentacija neće se uzeti u razmatranje niti je dozvoljeno dopunjavati iste poslije isteka roka za natječaj.

Sve dodatne informacije u vezi Natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Tomislavgrad – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (ured br.35).

Javni natječaj, Izjava i prijavni obrasci se nalaze u privitku.


[ Nazad ]

Download