administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Najava: Peta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgra

16.6.2021

U utorak, 22. lipnja 2021. godine održat će se peta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici zgrade Općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića br.120, s početkom u 09,00 sati.
Na dnevnom redu naći će se dvadeset točaka:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa četvrte sjednice Općinskog vijeća održane 6. svibnja 2021. godine,
2. Polaganje Svečane prisege vijećnika Općinskog vijeća Tomislavgrad,
3. Prijedlog Zaključka potpore inicijativi dopune Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata,
4. Prijedlog Statuta Općine Tomislavgrad,
5. Prijedlog Pravila mjesne zajednice,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Medaljon Općine Tomislavgrad,
9. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Proglašenje počasnog građanina općine Tomislavgrad,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja,
11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima,
12. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele
( 3 prijedloga),
13. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra ( 2 prijedloga),
15. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za eko gospodarsku zonu „Prosine“ u K.O. Ćavarov Stan,
16. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o nacrtu Plana parcelacije za eko gospodarsku zonu „Prosine“ u K.O. Ćavarov Stan,
17. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja posjeda Šumske uprave Tomislavgrad i upisa promjene posjeda u korist Općine Tomislavgrad,
18. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Općinskog vijeća,
19. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad,
20. Aktualni sat.


[ Nazad ]