Službena stranica općine Tomislavgrad

GODIŠNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

15. prosinca 2022.

Godišnja sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održat će se u srijedu 21. prosinca 2022. godine u općinskoj vijećnici u zgradi Općine, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom  u 9:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s petnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća održane 30. studenoga 2022.,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2022. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.09.2022. godine,
 3. Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Tomislavgrad,
 6. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
 7. Prijedlog Odluke o naplati dospjelih potraživanja JKP d.o.o. od pravnih osoba čiji je osnivač Općina Tomislavgrad, odnosno pravnih osoba koje se financiraju iz sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad,
 8. Prijedlog Odluke za osnivanje prava služnosti puta za izgradnju vjetroparka Tušnica,
 9. Prijedlog Odluke za osnivanje prava građenja za izgradnju vjetroparka Tušnica,
 10. Prijedlog Odluke o  načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije,
 11. Prijedlog Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske parcele (2 prijedloga),
 12. Prijedlog Odluka o izmjeni statusa nekretnina (2 prijedloga),
 13. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Tomislavgrad,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području općine Tomislavgrad,
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad,
 16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Javnom oglasu,
 17. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu,
 18. Prijedlog Zaključka po zahtjevima za prethodnu suglasnost za dodjelu koncesije na području općine Tomislavgrad,
 19. Prijedlog Autentičnog tumačenja članka 83. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad i
 20. Aktualni sat.

Last modified: 15. prosinca 2022.

Comments are closed.

Skip to content