Službena stranica općine Tomislavgrad

Poslovni vodič

TOMISLAVGRAD – smješten u južnom dijelu Hercegbosanske županije, neposredno uz granicu sa RH i dalmatinskim zaleđem.

Zemljopisni položaj općine Tomislavgrad je vrlo povoljan iz nekoliko razloga :

– priključak na Jadransku autocestu je udaljen manje od 30km,

– dvije zračne luke su relativno blizu (Mostar i Split udaljene 80km),

– na prostoru općine Tomislavgrad u funkciji su 4 granična prijelaza od kojih je “Kamensko” uređen po normama EU i isti je osposobljen za brzi protok ljudi i robe.

REGISTRACIJA OBRTA , UGOSTITELJSKIH I TRGOVINSKIH DJELATNOSTI

Općina Tomislavgrad za osnivače nudi u sklopu info – centra kompletnu uslugu registracije što je u konačnici za njih jednostavnije i jeftinije.

REGISTRACIJAPOTREBNO PRILOŽITIMjestoVRIJEME
FIZIČKE OSOBE
(STR, SUR, OBRTI I SL.)
Zahtjev za osnivanje djelatnostiOpćinaOdmah
Ovjerena kopija osobne iskazniceOdmah
Uvjerenja o poslovnoj sposobnostiCentar za soc. skrbOdmah
Liječničko uvjerenjeDom zdravlja
Uvjerenje o nepostojanju zabraneSud za prekršajeOdmah
Ugovor o zakupu poslovnog prostora  ili dokaz o vlasništvuOpćinaOdmah
Pristojba za rješenjeOpćinaOdmah
Uplata za športOpćinaOdmah
Ukoliko su priloženi svi dokumenti, rješenje se izdaje u roku od 15 dana

REGISTRIRANE SAMOSTALNE DJELATNOSTI  U OPĆINI TOMISLAVGRAD

Samostalne trgovinske djelatnosti 32
Samostalne ugostiteljske radnje 75
Samostalne zanatske radnje-obrti163
Poljoprivredna djelatnost129
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva800
Gospodarska društva210

Prema djelatnostima, u skladu sa standardnom klasifikacijom, u gospodarskim društvima najraširenija je trgovina s udjelom od 38% zatim prerađivačka industrija sa 15%, ugostiteljstvo 11%, poljoprivreda 8% te ostale djelatnosti 28%.

Za razliku od gospodarskih društava gdje je najzastupljenija trgovina kod samostalnog obavljanja djelatnosti – kao fizičke osobe, prevladavaju razni obrti te poljoprivredna djelatnost.

Početkom 21. stoljeća, kao i danas, Tomislavgrad bilježi povećanje broja poduzeća u svim sektorima gospodarstva. Domaće stanovništvo je lagano shvatilo sustav tržišnog gospodarstva i važnost individualnog ulaganja.

Po prihodu, deset najvećih firmi sa sjedištem u našoj općini su:

ATHABASCA INVESTMENT  40.936.870 KM
KAMENSKO D.O.O.19.301.182 KM
FL.WIND 16.883.342 KM
PAPIĆ TG15.548.886 KM
NEVISTIĆ COMMERCE12.729.239 KM
BTG D.O.O11.16.664 KM
FARMA TG6.242.282 KM
PROMET ŠARAC6.198.949 KM
ALFA PLAST6.030.981 KM
BOSSGAS PLIN5.700.744 KM

OPĆINA TOMISLAVGRAD NADLEŽNA JE ZA IZDAVANJE SLJEDEĆIH DOZVOLA:

1. LOKACIJSKA DOZVOLA ili LOKACIJSKA INFORMACIJA (gdje imaju usvojeni planovi)
2. POLJOPRIVREDNA SUGLASNOST
3. ODOBRENJE ZA GRADNJU (GRAĐEVNA DOZVOLA )
4. UPORABNA DOZVOLA

1. Lokacijska dozvola ili lokacijska informacija

 • Zahtjev
 • Zemljišno-knjižni izvadak
 • Kopija katastarskog plana parcele
 • Idejni projekt, dva primjerka  
 • Uređenje i opremanje građevnog zemljišta – plaća se pristojba prema Odluci OV

*zakonski rok za dobivanje lokacijske dozvole je 30 dana
*15 dana na oglasnoj ploči obavijest ili javni poziva za vlasnike susjednih parcela
* plaćanje – upravna pristojba prema Odluci OV

2. Poljoprivredna suglasnost

 • Zahtjev
 • Izvod iz prostornog plana za to područje
 • Kopiju katastarskog plana parcela koje čini građevinsku parcelu
 • Zemljišno-knjižni izvod i posjedovni list
 • Situacijski snimak terena
 • Dokaz o uplati upravne pristojbe na rješenje od 13 KM
 • Projekt rekultivacije, ako se promjena namjene obavlja na određeno  vrijeme

Naknada  za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevno obračunava se u skladu sa  člankom 50., a  uplaćuje se u skladu sa člankom  53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine  HBŽ”, broj: 2/10 i 6/21)  i Odlukom o obračunu katastarskog prihoda za područje općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj 4/02).

3. Odobrenje za gradnju (Građevna dozvola)

 • Zahtjev
 • Lokacijska dozvola
 • Poljoprivredna suglasnost
 • Zemljišno-knjižni izvadak  
 • Tri primjerka projektne dokumentacije

*zakonski rok za građevne dozvole je 30 dana
*15 dana na oglasnoj ploči obavijest ili javni poziva za vlasnike susjednih parcela
* plaćanje – upravna pristojba prema Odluci OV

4. Uporabna dozvola

 • Zahtjev
 • Kopija odobrenja za gradnju (građevna dozvola)
 • Prijava gradilišta
 • Zapisnik o iskolčenju objekta
 • Geodetski elaborat izvedenog stanja
 • Pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima
 • Pisano izvješće nadzora nad gradnjom
 • Rješenje o priključku na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
 • Elektroenergetska suglasnost

*zakonski rok za građevne dozvole je 30 dana

* plaćanje – upravna pristojba prema Odluci OV

NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD IMAMO DVIJE VJETROELEKTRANE

FL WIND
Investitor je firma F. L. Wind sa sjedištem u Tomislavgradu. Instalirana snaga je 36 MW, a planirana godišnja proizvodnja od 85,68 GWh

VE  MESIHOVINA
Vlasnik i investitor je Elektroprivreda HZ HB. Nalazi se u središnjem dijelu općine Tomislavgrad, na lokalitetu Mesihovina. 

Vrlo perspektivno je iskorištavanje energije vjetra, sunca i vode što postaje trend u svijetu zbog činjenice da se radi o obnovljivim izvorima energije i ekološki prihvatljivim projektima.

Gradnjom obnovljivih izvora energije na našem području stječu se mogućnosti za razvoj malih i srednjih proizvodnih poduzeća, a sve u cilju većeg zapošljavanja.

U povijesti mjerenja atmosferskih prilika vrlo je zanimljiv podatak da su na ovim prostorima godišnje zabilježena 363 vjetrovita dana (samo 2 dana kada nema ni daška vjetra) , dok je broj sunčanih dana 280.

Na području općine Tomislavgrad Elektroprivreda HZHB planira gradnju crpne hidroelektrane Vrilo, snage 52 MW.

VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo najavila je početak izgradnje vjetroelektrane  “ Ivovik ”
   – gradit će se na području općine Tomislavgrad (treća po redu) i grada Livna.
   – ukupna jačina svih vjetroagregata bit će 84 MW
   – ulaganjem od 130 milijuna eura VE Ivovik predstavlja najveće ulaganje u obnovljive izvore energije u BiH

POLJOPRIVREDA

U oblasti poljoprivrede najveći potencijal postoji za razvoj stočarstva, i to govedarstva, ovčarstva i kozarstva i na njima zasnovanih prerađivačkih kapaciteta.

U razvoju govedarstva postoji  dugogodišnja tradicija što se ogleda i u  velikom broju grla goveda i značajnoj  proizvodnji mlijeka, a kad je riječ o broju goveda općina Tomislavgrad je prva u BiH zahvaljujući prije svega govedima iz sustava krava-tele.

Općina Tomislavgrad je prva u proizvodnji mlijeka u HBŽ, a Eko-Vran je prva mljekara kojom su udareni temelji mljekarstva u duvanjskom kraju

Farma Tomislavgrad zapošljava 40 djelatnika i ona je najveća farma u poslovnom sustavu Šišović. Pod koncesijom ima oko 500 ha obradive zemlje na kojoj se nalaze štale i pomoćni objekti površine od oko 10.000 m2. U objektima je smješteno oko 1.100 grla stoke, od kojih je oko 550 muznih krava koje dnevno daju oko 12.000, a godišnje oko 4 milijuna litara mlijeka

Ovčarstvo kao jedna od budućih strateških opredjeljenja poljoprivrednih domaćinstava u povoljnijem je položaju jer ovčji mliječni proizvodi, zbog svoje kvalitete, nemaju ozbiljniju konkurenciju iz uvoza.

Tržište za kvalitetne ovčje sireve i janjeće meso postoji, međutim proizvođači sireva moraju standardizirati svoj proizvod prema zakonima tržišta i propisima zemalja Europske Unije.

Razvoj stočarstva treba usmjeriti i prema stvaranju mini farmi koza za proizvodnju i preradu mesa i mlijeka.

Mogućnosti za razvoj prerađivačke industrije postoje u granama

 • Drvne industrije
 • Proizvodnje građevinskog materijala
 • Kemijske industrije
 • Prehrambene industrije (proizvodnja pekarskih proizvoda, mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda)

TURIZAM I UDRUGE

OPĆINA TOMISLAVGRAD posjeduje potencijale za razvoj gotovo svih grana turizma, a naročito sljedećih:

 • Zimski turizam
 • Planinski turizam
 • Speleološki turizam
 • Seoski i eko turizam
 • Turizam na vodama
 • Lovni i ribolovni turizam

Lovstvo je značajna djelatnost koja će u budućnosti djelovati na razvoj turizma na ovom području.

Cilj gospodarenja lovnim područjima je uzgoj i zaštita gospodarskih vrsta te povećanje broja divljači u skladu s bonitetnim mogućnostima lovišta.

Na  području općine Tomislavgrad imamo aktivne 3 lovačke udruge :

 • LU “Vran “
 • LU “Orlov kuk”
 • LU “ Zavelim“

Općina Tomislavgrad svojom površinom od 966km2 spada u red većih općina u BiH.

Brojne planine koje je okružuju (Vran, Čvrsnica, Ljubuša, Tušnica, Midena, Zavelim), dva jezera: Blidinjsko jezero i Buško jezero pozivnica su za posjetitelje koji nakon obilaska ostanu očarani prirodnim ljepotama.

Po reljefno-klimatskim specifičnostima Tomislavgrad čini zasebnu regiju, a dalje se može podijeliti u pet posebnih područja: 

 • Šujičku kotlinu,
 • Duvanjsko polje,
 • Roško polje,
 • Buško područje
 • Vinička udolina

Ponosimo se bogatom poviješću, posebice krunidbom kralja Tomislava 925. na Duvanjskom polju, zbog čega se Tomislavgrad često naziva i kraljevskim gradom.

Stećci
U Duvanjskom polju po ljepoti se osobito ističu nekropole u Zidinama, Sarajlijama, Letki, Lipi i Mandinu Selu.

Duvanjska Bazilika, Samostan i Muzej

Duvanjska bazilika smatra se glavnom gradskom atrakcijom. Ispred bazilike možete sjesti u lijepo uređenom parku i jednostavno uživati. Unutrašnjost krasi slika „Isus prijatelj malenih“ svjetski poznatog slikara Vlahe Bukovca.
Tu su još : Muzej, Knjižnica, Izložba praslona, Galerija muzeja.

Podzemni svijet Duvanjskog polja – speleologija

Na planinskim masivima oko Duvanjskog polja i Buškog jezera nalazi se preko 200 speleoloških objekata – jama, pećina, urušenih vrtača.
Naše Speleološko društvo “Mijatovi dvori” Tomislavgrad pridonosi razumijevanju hidroloških, geoloških i fizikalnih procesa i posebnih vrijednosti podzemlja našeg krša

Dahna

Špilja koja skoro sve ima. Fenomenalno arheološko nalazište, neviđeno paleontološko nalazište. Pronađena legla i ostaci medvjeda, čija se procjena starosti kreće od pet tisuća do čak dvadeset tisuća godina.

Sam stvoren sam sagrađen – Veliki Samograd

U duvanjskom kršu, na dubokoj zaravni planine Grabovice, nalazi se duboka urušna vrtača dužine 190 metara, širine 110 metara i dubine 40-60 metara.

Planinarenje

Planinarsko društvo Orlova stina Tomislavgrad održava preko 170 km planinarskih staza, od težih planinarskih staza do pitomih šetnica.

Najpoznatije staze :
 – Kraljevska staza
 – Put od milijun koraka – Via dinarica povezuje većinu prirodnih i kulturnih znamenitosti kao i planinske zajednice u Sloveniji, Hrvatskoj ,Crnoj Gori, Albaniji i Bosni i Hercegovini.
 – Staza Gospi Sinjskoj – od Franjevačkog   samostana Rama Šćit, preko Tomislavgrada do Sinja i Solina.

Jezera

Buško jezero

Buško jezero, na nadmorskoj visini od 700 metara, najveće je umjetno jezero u ovom dijelu Europe.
U ljetnim mjesecima voda Buškog jezera izrazito je topla i ugodna za kupanje. Jezero je pogodno za gotovo sve sportove koji trebaju vjetar, a brda i planine koje ga okružuju omogućuju izletnicima penjanje i odmor u planinarskim domovima.
Jezero je jako atraktivno i ribičima.

Park prirode Blidinje

Blidinjsko jezero, uokvireno Čvrsnicom i Vranom, jedan je od najljepših prizora u ovom kraju.
Park prirode Blidinje pruža raznovrsnu turističku ponudu uključujući mnogobrojne planinarske, skijaške i biciklističke staze, a bogata gastronomska ponuda iz godine u godinu privlače sve više posjetitelja.

Kulturno – informativni centar Tomislavgrad

Osim vlastitih izložbi, promocija, predstava, škole crtanja, glume i sl., sjajno je mjesto pojedinačnih izložbi, predstava i performansa umjetnika koji dolaze i iz drugih sredina i umjetničkih institucija.

Neke od poznatih manifestacija koje se održavaju određeni niz godina su :

– Revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske prepoznatljivi je događaj koji povezuje Hrvate iz cijeloga svijeta i promiče zajedničku tradicijsku kulturu.

– Dani Svetog Nikole Tavelića središnja su duhovno-kulturna manifestacija u kojoj sudjeluje više kulturnih institucija u suradnji s Općinom Tomislavgrad.   

Comments are closed.

Skip to content