Službena stranica općine Tomislavgrad

Općinski javni pravobranitelj

Općinski javni pravobranitelj obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njenih tijela drugih državnih tijela i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe a financiraju se iz proračuna općine, ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava te poduzima radnje i ispunjava dužnosti propisane odredbama članka 17., 18., i 19. Zakona o javnom pravobraniteljstvu.

Općinski javni pravobranitelj:

Ankica Jurić
Tel:034/356-437
E-mail adresa
ankica.juric@tomislavgrad.gov.ba

Comments are closed.

Skip to content