Službena stranica općine Tomislavgrad

E – uprava

Naručite izvode e-mailom

Popunjeni obrazac za izdavanje izvoda iz matice rođenih, umrlih i vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu te uvjerenje o slobodnom bračnom stanju mogu podnijeti osobe za koje se traže navedeni izvodi, njihovi opunomoćenici, članovi uže obitelji i usvojitelji ili staratelji (članak 64. Zakona o matičnim knjigama „Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/12).

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti uplatnice kao dokaz o uplaćenoj pristojbi (za izvatke iz matičnih knjiga i knjiga državljana po jednom izvodu je 3,00 KM, uvjerenje o slobodnom bračnom stanju po jednom izvodu je 6,00 KM, za međunarodne obrasce izvadaka iz matičnih knjiga po jednom izvodu je 7,00 KM) i uplatnicu kao dokaz o uplaćenim troškovima dostave-poštarina (3,00 KM BiH, 9,50 KM inozemstvo).

Tražene uplatnice uz popunjeni obrazac potrebno je poslati elektroničkom poštom (e-mailom) na: maticni.ured@tomislavgrad.gov.ba ili poštom

OPĆINA TOMISLAVGRAD

Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
Mijata Tomića 120 

80240 Tomislavgrad

Više informacija potražite elektroničkom poštom (e-mailom) na: maticni.ured@tomislavgrad.gov.ba

Ukoliko želite da elektroničkom poštom (e-mailom) zatražite izdavanje izvoda iz matice rođenih, umrlih i vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu te uvjerenje o slobodnom bračnom stanju potrebno je popuniti obrazac.

DEVIZNI RAČUN:

IBAN: BA393382302273539307

SWIFT: UNCRBA22

UniCredit Bank

DEPOZITNI RAČUN ZA VALUTU BAM:

3380002210604367

Vrsta prihoda: 722131

Proračunska organizacija: 1101111

Šifra Općine: 028


Sva polja označena sa * moraju biti popunjena

Comments are closed.

Skip to content