Službena stranica općine Tomislavgrad

Obrasci/Zahtjevi

Služba za gospodarstvo i inspekciju
Služba za financije, proračun i riznicu
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
Služba za pitanja branitelja i zajedničke poslove
Služba civilne zaštite
Centar za usluge građanima

Comments are closed.

Skip to content