Službena stranica općine Tomislavgrad

Mjesne zajednice

1. MZ Šujica sa sjedištem u Šujici,

2. MZ Mokronoge sa sjedištem u Mokronogama,

3. MZ Sarajlije sa sjedištem u Sarajlijama,

4. MZ Vedašić sa sjedištem u Vedašiću,

5. MZ Oplećani sa sjedištem u Oplećanima,

6. MZ Mandino Selo sa sjedištem u M.Selu,

7. MZ Kongora sa sjedištem u Kongori,

8. MZ Borčani sa sjedištem u Borčanima,

9. MZ Seonica sa sjedištem u Seonici,

10. MZ Crvenice sa sjedištem u Crvenicama,

11. MZ Mesihovina-Petrovići sa sjedištem u Mesihovini,

12. MZ Roško Polje sa sjedištem u Roškom Polju,

13. MZ Bukovica sa sjedištem u Donjoj Bukovici,

14. MZ Mrkodol sa sjedištem u Mrkodolu

15. MZ Brišnik sa sjedištem u Donjem Brišniku,

16. MZ.Kovači-Omerovići sa sjedištem u Kovačima,

17. MZ.Stipanići sa sjedištem u Stipanićima,

18. MZ Podgaj-Jošanica sa sjedištem u Podgaju,

19. MZ Kolo sa sjedištem u Kolu,

20. MZ Eminovo Selo sa sjedištem u Eminovom Selu,

21. MZ Prisoje sa sjedištem u Prisoju

22. MZ Grabovica sa sjedištem u Grabovici,

23. MZ Kazaginac sa sjedištem u Kazagincu,

24. MZ Vinica sa sjedištem u Vinici,

25. MZ Jug Tomislavgrad sa sjedištem u Tomislavgradu,

26. MZ.Sjever Tomislavgrad sa sjedištem u Tomislavgradu,

27. MZ Bobara sa sjedištem na Bobari

28. MZ Omolje sa sjedištem u Omolju

29. MZ Letka sa sjedištem u Letki

Organizacija mjesne samouprave

Organizacija mjesne samouprave uređena je dokumentima koje je usvojilo Općinsko vijeće Tomislavgrad: Statutom Općine Tomislavgrad, Pravilima mjesne zajednice i Odlukom o utemeljenju  i organizaciji MZ na području  općine Tomislavgrad.                                                                               

Mjesna zajednica kao pravna osoba upisuje se u registar MZ kojeg vodi nadležno općinsko tijelo uprave.                                                                                                                                                                                               

Mjesne zajednice obavljaju svoju djelatnost, posluju i sudjeluju u pravnom prometu pod nazivom: Mjesna zajednica (sjedište Mjesne zajednice) općina Tomislavgrad.                                                                   

Tijela MZ su: Vijeće MZ, Zbor građana MZ.                                                                                                                 

Mjesne zajednice predstavlja i zastupa predsjednik Vijeća MZ. Predsjednik organizira i vodi rad i poslovanje MZ.

Financiranje mjesnih zajednica

Mjesne zajednice se financiraju iz slijedećih izvora:

-Sredstva građana koji oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način,                                                       

-Naknade za usluge i druge prihode koje svojim aktivnostima ostvaruju MZ,                                                        

-Prihode koje općina ustupa MZ u skladu sa planovima razvoja MZ, odnosno općine,                                        

-Pokloni i druga sredstva.

Imovinu MZ čine stvari, prava i novčana sredstva. Mjesne zajednice odgovaraju za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Nadzor nad radom mjesnih zajednica

Rad i odluke tijela mjesne zajednice podliježu nadzoru u pogledu zakonitosti i usklađenosti sa Statutom, Pravilima mjesne zajednice, propisima i drugim aktima Općine.                                                  

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne zajednice obavlja Općinsko vijeće.                                        

Općinsko vijeće ima pravo poništiti odluke Vijeća mjesne zajednice ukoliko se njima krši zakon, Statut i propisi Općine i Pravila mjesne zajednice. Općinsko vijeće može predložiti Vijeću mjesne zajednice razrješenje predsjednika Vijeća mjesne zajednice, ako u svom radu učestalo krši zakon, Statut i propise Općine, kao i Pravila mjesne zajednice i ne izvršava povjerene poslove.                                                                                                                    

Povjerenstvo za mjesne zajednice, kao radno tijelo Općinskoga vijeća prati rad tijela mjesne zajednice i upozorava Općinsko vijeće na pojave kršenja nezakonitosti i neusklađenosti sa Statutom, propisima i drugim aktima Općine, kao i Pravilima mjesne zajednice.                                                                                           

Tijela mjesne zajednice obvezna su dostavljati odluke i zapisnike o svome radu Povjerenstvu.   

Općinski načelnik prati rad tijela mjesne zajednice putem općinskih službi koje vrše administrativne i stručne poslove za tijela mjesne zajednice i upozorava Općinsko vijeće na pojave kršenja zakonitosti i neusklađenosti sa Statutom, propisima, drugim aktima Općine i Pravilima mjesne zajednice.

Imena i e-mail kontakti predstavnika mjesnih zajednica za mandatno razdoblje 2021-2025

Preuzimanja
Karta MZ Kolo Preuzmi
Karta MZ Letka Preuzmi
Karta MZ Podgaj – Jošanica Preuzmi
Karta MZ Roško polje Preuzmi
Karta MZ Seonica Preuzmi
Karta MZ Sjever Tomislavgrad Preuzmi
Karta MZ Stipanići Preuzmi
Karta MZ Mesihovina Preuzmi
Informacije mjesnih zajednica Preuzmi

Comments are closed.

Skip to content