Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

13. studenoga 2023.

Za najpovoljniju ponudu za „Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje lokalnih cesta” koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda bira se ponuda ponuditelja „SEPARACIJA GABRIĆ” d.o.o. Tomislavgrad, s cijenom ponude u iznosu od 37.925,00 KM bez PDV-a.

Last modified: 14. studenoga 2023.

Comments are closed.

Skip to content