Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

21. srpnja 2023.

Za najpovoljnije ponuditelje u otvorenom postupku javne nabave lož-ulja, odabiru se:

– Lot-1 (Općina Tomislavgrad) – HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, s cijenom ponude od 34.973,64 KM, u koju je uračunat popust od 6% i s rokom isporuke 1 dan,

– Lot-2 (Osnovna škola Ivana Mažuranića Tomislavgrad) – HIF A-PETROL d.o.o. Sarajevo, s cijenom ponude od 73.444,64 KM, u koju je uračunat popust od 6% i s rokom isporuke 1 dan,

– Lot-3 (Osnovna škola fra Mije Čuića Bukovica) – HIF A-PETROL d.o.o. Sarajevo, s cijenom ponude od 39.763,91 KM, u koju je uračunat popust od 5% i s rokom isporuke 1 dan,

– Lot-4 (Osnovna škola Stjepana Radića Prisoje) – HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, s cijenom ponude od 37.996,63 KM, u koju je uračunat popust od 5% i s rokom isporuke 1 dan,

– Lot-5 (Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova nada” Kovači) – BTG d.o.o. Tomislavgrad, s cijenom ponude od 14.213,253 KM, u koju je uračunat popust od 7% i s rokom isporuke 1 dan.

Last modified: 24. srpnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content