Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV U VEZI PROVOĐENJA  KOMASACIJE

16. svibnja 2023.

Pozivaju se vlasnici  poljoprivrednog zemljišta u Tomislavgradu za k.o. Stipanjići, k.o. Podgaj, k.o. Kolo i k.o. Kovači na REFERENDUM u vezi provođenja projekta komasacije na navedenom području čiji obuhvat se nalazi u Prilogu, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tomislavgrad.

Postupak komasacije provodi općina Tomislavgrad u suradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove  skladu sa “Zaključkom o usvajanju Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina”, koji pored ostalog obuhvaća i poslove komasacije poljoprivrednog zemljišta, a kojeg je donijela Vlada Federacije Bosne u 2017. godini.

Svi sudionici komasacije (vlasnici, posjednici, opunomoćenici, nasljednici) dužni su se uredno odazvati pozivu, osobno ili preko svog zakonskog zastupnika (dostaviti punomoć na uvid) te sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i eventualno kupoprodajne ugovore o parcelama koje ulaze u komasacionu masu, a koji nisu provedeni kroz katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Ukoliko se umjesto upisanog nositelja prava odazove zakonski nasljednik, isti treba priložiti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, odnosno rodni list ukoliko ostavinska rasprava nije završena.

Svaki sudionik komasacije treba popunit obrazac koji će dobiti na licu mjesta, te dati svoj odgovor je li “ZA” provođenje komasacije na planiranom području ili “NE”.

Navedeni obrazac se nalazi i na web stranici općine za vlasnike odnosno naprijed navedene sudionike, koji nisu u mogućnosti nazočiti referendumu. Takvi sudionici komasacije trebaju isti popuniti, potpisati i poslati putem e-maila komasacija.tg@gmail.com ili putem pošte na adresu Općine Tomislavgrad, skupa sa naprijed navedenim dokumentom (punomoći, rješenju o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor) ukoliko nije vlasnik parcele.

Referendum će se održati u dana: 04. lipnja. 2023. godine u periodu od 15:00 do 19:00 sati u prostorijama osnovne škole u Stipanjićima te molimo sve vlasnike i ostale učesnike, da se odazovu kako bi planirani projekat uspješno realizirali.

Last modified: 16. svibnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content