Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV za sklapanje izvansudskih nagodbi

21. studenoga 2023.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje na temelju pravomoćnih sudskih odluka i rješenja o ovrsi ostvaruju novčana potraživanja u odnosu na Općinu Tomislavgrad da ista prijave radi postizanja izvansudske nagodbe.

Po podnesenim prijavama Povjerenstvo za provedbu javnog poziva će utvrditi listu zahtjeva za sklapanje izvansudskih nagodbi i istu dostaviti načelniku općine Tomislavgrad radi potpisivanja ugovora o izvansudskoj nagodbi. Realizacija ugovora izvršit će se do visine osiguranih sredstava u Proračunu Općine Tomislavgrad za 2023 . godinu.

Prijave se predaju u zatvorenim kuvertama u šalter sali Općine Tomislavgrad ili putem pošte na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića I20, 80240 Tomislavgrad, s naznakom ,,Prijava na javni poziv za izvansudsku nagodbu – ne otvarati”
Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od zadnje objave.

Zahtjev i Javni poziv se nalaze u prilogu.

Last modified: 21. studenoga 2023.

Comments are closed.

Skip to content