Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOGA OGLASA

21. travnja 2023.

Načelnik općine Tomislavgrad dana 21. 04. 2023. godine donosi Odluku o poništenju Javnoga oglasa.

Poništava se Javni oglas o osnivanju prava građenja na ostalom građevinskom zemljištu radi izgradnje fotonaponske elektrane “Orlovac” općina Tomislavgrad putem javnog nadmetanja-licitacije, broj 02- 27-3-722/23 od 03. 03. 2023. godine objavljen na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, internet stranici Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i u dnevnim novinama Večernji list.

Odluka o poništenju Javnoga oglasa nalazi se ispod.

Odluka o poništenju javnog oglasa

 

 

Last modified: 21. travnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content