Službena stranica općine Tomislavgrad

NAJAVA: ČETRNAESTA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA TOMISLAVGRAD

14. listopada 2022.

U petak, 21. listopada 2022. godine održat će se četrnaesta redovita sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad.

Sjednica će biti održana u općinskoj vijećnici u zgradi Općine, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom  u 9:00 sati.

Na dnevnom redu naći će se devetnaest točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s trinaeste redovite sjednice Općinskog vijeća održane 2. kolovoza 2022. godine,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti od prirodne nepogode na području općine Tomislavgrad izazvane olujnim vjetrom- pijavicom, rujan 2022. godine,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
 4. Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja,
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije,
 6. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije,
 7. Prijedlog Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (u svrhu izgradnje infrastrukture) – 4 prijedloga,
 8. Prijedlog Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – 2 prijedloga,
 9. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije,
 10. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima zakupa ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije,
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra,
 12. Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad za akademsku godinu 2022./23.,
 13. Prijedlog Odluke o povećanju cijena mjesečnih karata prijevoza učenika s prostora općine Tomislavgrad,
 14. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Javnom oglasu,
 16. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad,
 17. Prijedlog Rješenja o ustupanju na korištenje poslovnog prostora,
 18. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Franjevačkog muzeja Tomislavgrad i
 19. Aktualni sat.

Last modified: 14. listopada 2022.

Comments are closed.

Skip to content