Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA 16. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA

28. veljače 2023.

U općinskoj vijećnici danas je održana 16. redovita sjednica Općinskoga vijeća na kojoj su bila prisutna 23 vijećnika. Na dnevnom redu našlo se 15 točaka s tim da je u dnevni red dodatno uvrštena Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana radom tijela općinske uprave. Nakon usvajanja Zapisnika s Godišnje sjednice Općinskoga vijeća vijećnici su raspravljali i usvojili Prijedlog Odluke o davanju na korištenje ostalog građevinskog zemljišta Mjesnoj zajednici Šujica u svrhu izgradnje spomen obilježja zaustavljanja tenkova JNA 9. svibnja 1991. Usvojene su i druge točke vezane za djelokrug rada Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina.

Na vijećničkim klupama našao se i Prijedlog Odluke o uvjetima i kriterijima za izbor i imenovanje članova Skupštine i Predsjednika  Turističke zajednice Općine Tomislavgrad koji je usvojen. Članovi Skupštine i Predsjednik  Turističke zajednice birat će se putem Javnog natječaja.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izricanju sankcije – ukora za povredu odredbi Etičkog kodeksa ponašanja izabranih predstavnika za općinu Tomislavgrad vijećniku Ivanu Periću, članu HDZ BIH u mandatnom razdoblju 2020.-2024. Ovu sankciju je preporučio Etički odbor. Prijavu povrede Etičkog kodeksa podnijela je Tajnica Općinskoga vijeća gđa. Ines Perić.

Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama predložena je izmjena tarifnih brojeva u oblastima općih pristojbi, javne uprave, građanskih stanja, imovinsko-pravnih poslova i prostornog uređenja, građenja i stambeno-komunalnih poslova. Tako će cijena korištenja i kopiranja arhiviranog predmeta biti 20 KM, a ista cijena vrijedit će i za ovjeru svakog potpisa izvan službenih prostorija. Izvodi iz matičnih knjiga i knjiga državljana bit će 1 KM, a izvodi iz matičnih knjiga za inozemstvo (internacionalni) bit će 7 KM.

Vijećnici nisu dali prethodnu suglasnost Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o pristupanju  provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju  vjetroelektrane VE Vidikovac na prostoru općine Tomislavgrad jer je to područje planirano za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata.

Usvojen je i Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2022. godinu. Prema ovom Izvješću u 2022. godini održano je  ukupno 9 sjednica (7 redovitih, svečana sjednica i godišnja sjednica) i doneseno je 128 akata. Na sjednicama su pojedini vijećnici aktivno sudjelovali, dok ih  je dosta sudjelovalo neznatno ili nikako. Prema Izvješću o radu Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća za 2022. godinu pet povjerenstava je bilo aktivno, a 7 neaktivno. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2022. godinu usvojen je kao i Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad.

Šesnaesta redovita sjednica Općinskoga vijeća završena je Aktualnim satom u kojem su vijećnici načelniku postavljali pitanja.

Last modified: 28. veljače 2023.

Comments are closed.

Skip to content