Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA ČETRNAESTA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA TOMISLAVGRAD

21. listopada 2022.

Danas je u općinskoj vijećnici održana 14. redovita sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad.

Na dnevnom redu našlo se 19 točaka s tim da je točka koja se odnosila na Prijedlog rješenja o ustupanju na korištenje poslovnog prostora povučena s dnevnoga reda. Nakon usvajanja zapisnika s 13. sjednice vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti od prirodne nepogode na području općine Tomislavgrad izazvane olujnim vjetrom-pijavicom u rujnu 2022. godine. Na javni poziv za prijavu šteta pristiglo je četrdeset dva (42) zahtjeva, od toga trinaest (13) zahtjeva koji se odnose na štete na obiteljskim stambenim objektima i jedan (1) zahtjev koji se odnosi na poslovni objekt (skladište), te 30 zahtjeva koji se odnose na štete na motornim vozilima. Ukupna šteta nastala djelovanjem prirodne nepogode na građevnim objektima iznosi 23.832,21 KM, štete na motornim vozilima iznose 87.177,71 KM, a troškovi izazvani štetom iznose 2.500,00 KM. Ukupne štete izazvane prirodnom nepogodom iznose 113.509,92 KM.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i Prijedlog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja, kao i 7 točaka vezanih za djelokrug rada Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad za akademsku godinu 2022./23. Prema ovome Prijedlogu Odluke Općina Tomislavgrad će subvencionirati prijevoz studenata na svim relacijama od Tomislavgrada do mjesta studiranja u iznosu od 50% od cijene karte, osim grada Mostara gdje su druge vrste subvencija.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o povećanju cijena mjesečnih karata prijevoza učenika s prostora općine Tomislavgrad, a ovom Odlukom povećavaju se cijene mjesečnih karata prijevoza učenika sa prostora općine Tomislavgrad utvrđene Cjenikom mjesečnih karata prijevoza učenika na koji je Rješenjem Općinskog vijeća dana suglasnost (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj 7/06 ), u iznosu od 25 %. Sredstva za povećanje cijena mjesečnih karata prijevoza učenika s prostora općine Tomislavgrad osigurati će se iz Proračunskih sredstava općine Tomislavgrad.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po Javnom oglasu, kao i Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad.

Na kraju sjednice dana je suglasnost na imenovanje fra Bože Milića na mjesto ravnatelja Franjevačkog muzeja Tomislavgrad.

Vijećnici su na zadnjoj točki dnevnoga reda, aktualnom satu,  iskoristili mogućnost postavljanja pitanja načelniku općine.

 

Last modified: 21. listopada 2022.

Comments are closed.

Skip to content