Službena stranica općine Tomislavgrad

GODIŠNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

15. prosinca 2023.

U srijedu, 20. prosinca 2023. godine s početkom u 16.00 sati, održat će se Godišnja sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad će se održati u općinskoj vijećnici u zgradi Općine, Ulica Mijata Tomića 120.

Na dnevnom redu naći će se dvanaest točaka:

 1. Usvajanje Zapisnika s Dvadeset treće redovite sjednice Općinskog vijeća održane 8. prosinca 2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od  1.1. – 30.9.2023. godine;
 3. Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Tomislavgrad za 2024. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između općine Tomislavgrad i  Željke (Ivana) Zorić iz Tomislavgrada  u K.O. Tomislavgrad;
 6. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Općine Tomislavgrad;
 7. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima tijela Turističke zajednice Općine Tomislavgrad;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice Turističke zajednice Općine Tomislavgrad;
 9. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Kulturno – informativni centar Tomislavgrad o imenovanju ravnateljice;
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2024. godinu i Programa profesionalnog usavršavanja vijećnika za 2024. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o nedavanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju plutajuće fotonaponske elektrane na Buškom  jezeru i
 12. Aktualni sat.

Last modified: 15. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content