Službena stranica općine Tomislavgrad

AKREDITIRANJE PROMATRAČA ZA PROMATRANJE IZBORNIH AKTIVNOSTI OPĆIH IZBORA, KOJI ĆE SE ODRŽATI 02. LISTOPADA 2022. GODINE

05. rujna 2022.

Kako je odredbom članka 8. stavak 2. Naputka o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj: 27/22) propisano da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija  političkim subjektima 15 dana prije dana održavanja izbora, tako Vas ovim putem obavještavamo da Općinskom izbornom povjerenstvu Tomislavgrad možete podnijeti zahtjev za izdavanje akreditacija za promatrače za promatranje rada Općinskog izbornog povjerenstva, Centra za birački popis i biračkih mjesta u izbornoj jedinici Tomislavgrad.   

Napominjemo da je odredbom članka 7. spomenutog Naputka propisano da promatrač može biti osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i koja je punoljetna, te da promatrač ne može biti osoba:

  1. koja je kandidat na predstojećim izborima;
  2. čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno skinuto s liste kandidata;
  3. kojoj je Središnje izborno povjerenstvo BiH izreklo sankciju zabrane rada u biračkom odboru, u Centru za birački popis ili u izbornom povjerenstvu;
  4. koju je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za sudjelovanje na izborima;
  5. koja je član biračkog odbora i
  6. koja je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za razinu za koju se bira.

S obzirom na sve prethodno navedeno, pozivate se da najkasnije do dana 16.09.2022. godine, u sjedište Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad (zgrada Općine Tomislavgrad, ured 34) dostavite zahtjeve za akreditaciju promatrača, koji zahtjevi sadržavaju obrazac pravila ponašanja i izjavu o poštivanju tajnosti glasovanja, te popunjenu listu predloženih promatrača.

Zahtjev i obrasci  potrebni za akreditaciju promatrača dani su u prilogu ove obavijesti.   

                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                          OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

                                                                          Kristijan Petrović, dipl.iur.

Last modified: 05. rujna 2022.

Comments are closed.

Skip to content