Službena stranica općine Tomislavgrad

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA/MOBILNIH TIMOVA I NJIHOVIH ZAMJENIKA ZA OPĆE IZBORE 2022. KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 02. LISTOPADA 2022. GODINE

05. rujna 2022.

U Rješenju o imenovanju članova biračkih odbora/mobilnih timova i njihovih zamjenika za Opće izbore 2022. koji će se održati dana 02. listopada 2022. godine, broj: 12/22, od dana 2.9.2022. godine,  točka 4. Biračko mjesto 124S004 – Vinica, lokacija Osnovna škola Vinica, mijenja se:

Last modified: 05. rujna 2022.

Comments are closed.

Skip to content