Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

07. lipnja 2024.

Za najpovoljniju ponudu u postupku javne nabave roba za „Opremanje Osnovne škole fra Mije Čuića prijenosnim računalima u svrhu informatizacije i digitalizacije nastavnog procesa” koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, bira se ponuda ponuditelja PR „MEDIA MARKET” Prijedor, s cijenom ponude u iznosu od 16.950,00 KM bez PDV-a.

Last modified: 07. lipnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content