Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O  IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU RADOVA REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE LOT 2 – IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE – ULICA KRALJICE JELENE

05. rujna 2023.

Za najpovoljniju ponudu nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za „Rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete” LOT 2 – Izgradnja ulične rasvjete – Ulica kraljice Jelene bira se ponuda ponuditelja „MAREL ELECTRIC” d.o.o. Tomislavgrad, s cijenom ponude u iznosu od 24.945,00 KM bez PDV-a.

Last modified: 12. rujna 2023.

Comments are closed.

Skip to content