Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE “IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU MRKODOL”

09. prosinca 2022.

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (”Službeni glasnik BiH”, broj:39114) a na prijedlog Povjerenstva za javne nabave u ponovnom postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja, Općinski načelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.  Za najpovoljniju ponudu u otvorenom postupku javne nabave ,,Izgradnja javne rasvjete u naselju Mrkodol” bira se ponuda MAREL ELECTRIC d.o.o. Tomislavgrad, s cijenom ponude u iznosu od 104.317,22 KM, s uključenim PDV-om.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Last modified: 09. prosinca 2022.

Comments are closed.

Skip to content