Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA o usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača

25. lipnja 2024.

Usvaja se kao osnovana žalba ponuditelja ,,HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-19-601124 od 24.5.2024. godine u predmetu nabave “Nabava lož ulja”.

Stavlja se van snage odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-19-607/24 od 24.5.2024 godine.

Last modified: 25. lipnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content