Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKA O USVAJANJU ŽALBE I IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

08. svibnja 2024.

Usvaja se kao osnovana žalba ponuditelja „FINANC” d.o.o. Mostar izjavljena na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-19-979/24 od 24.4.2024. godine u predmetu nabave „Opremanje struktura civilne zaštite – Oprema za civilnu zaštitu -ponovljeni postupak” za koju je objavljena Obavještenje o nabavi broj: 665-7-1-23/24 od 5.4.2024. godine.

Ugovor za nabavu roba za „Opremanje struktura civilne zaštite – Oprema za civilnu zaštitu dodjeljuje se ponuditelju „FINANC” d.o.o. Mostar s cijenom ponude od 30.843,00 KM bez PDV-a.

Last modified: 08. svibnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content