Službena stranica općine Tomislavgrad

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVU RADOVA REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE LOT 1 – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – KOLO – VUKOVARSKA I MOSTARSKA ULICA

12. rujna 2023.

Za najpovoljniju ponudu nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za „Rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete” LOT 1 – Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete – Kolo – Vukovarska i Mostarska ulica bira se ponuda ponuditelja „NEVISTIĆCOMMERCE” d.o.o. Tomislavgrad, s cijenom ponude u iznosu od 23.964,00 KM bez PDVa.

Last modified: 12. rujna 2023.

Comments are closed.

Skip to content