Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA

28. ožujka 2023.

Služba za gospodarstvo  i inspekciju  općine Tomislavgrad objavljuje Javni natječaj za  dodjelu ribolovnog prava.

Predmet Javnog natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava za športsko-rekreacijski ribolov na dijelovima ribolovne zone općine Tomislavgrad,  na razdoblje od deset godina, uz plaćanje godišnje naknade u skladu sa člankom 2. navedene Odluke  i  to:

  • I dio ribolovne zone, koju čini rijeka Šuica od izvora do Bojinog kamena, uz godišnju naknadu od 500,00 KM;
  • II dio ribolovne zone, koju čini rijeka Šuica od Bojinog kamena do ponora sa pritokama, uz godišnju naknadu od 1000,00 KM.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u  Večernjem listu BiH i na službenim stranicama općine Tomislavgrad.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici  na adresu: Služba za gospodarstvo i inspekciju općine Tomislavgrad, Ulica  Mijata  Tomića 120 s naznakom: “Za Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava – ne otvarati”.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.

Tekst Javnoga natječaja možete preuzeti ispod.

Natječaj za ribolovnu zonu-2023.god.

Last modified: 28. ožujka 2023.

Comments are closed.

Skip to content