Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TOMISLAVGRAD

23. ožujka 2023.

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje 5 (pet) članova  Skupštine Turističke zajednice Općine Tomislavgrad, i to:

1.  predstavnici osnivača, 3 (tri) člana,

2.  predstavnici članova Turističke zajednice iz privatnog i javnog sektora, 2 (dva)  člana.

Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti  na adresu  Općina  Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova  Skupštine Turističke zajednice Općine Tomislavgrad, sa naznakom: “PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TOMISLAVGRAD – NE OTVARATI”.

Prijava se dostavljaju na  Obrascu za  za izbor i imenovanje članova  Skupštine     Turističke zajednice Općine Tomislavgrad – OBRAZAC PRIJAVE, koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno ili putem prijemnog ureda općine Tomislavgrad (centar za usluge građanima – šalter sala).

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja u Večernjem listu BiH i na službenoj stranici općine Tomislavgrad.

Last modified: 23. ožujka 2023.

Comments are closed.

Skip to content