Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE

17. siječnja 2023.

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove za šport i tjelesnu kulturu Gradska športska dvorana“ Tomislavgrad.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

„Gradska Športska Dvorana“ Tomislavgrad, Kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad, s naznakom (Upravno vijeće – Prijava na javni natječaj, ne otvarati)

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od objave u Službenim novinama F BiH i web stranici Općine Tomislavgrad.

Nakon pregledane dokumentacije sa kandidatima koji ispune uvjete obavit će se intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Natječaj Gradska športska dvorana

 

Last modified: 24. siječnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content