Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU RADI IZGRADNJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE “ORLOVAC” OPĆINA TOMISLAVGRAD PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

06. ožujka 2023.

Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad objavljuje Javni oglas o osnivanju prava građenja na ostalom građevinskom zemljištu radi izgradnje Fotonaponske elektrane „Orlovac” općina Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije.

Prijava sa potrebnim prilozima  dostavlja se zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, ili se predaje neposredno Prijemnom uredu općine Tomislavgrad, svakim radnim danom do 15 sati, na adresu:

            Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja  s naznakom “Prijava na Javni oglas o osnivanju prava građenja na na ostalom građevinskom zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad radi izgradnje Fotonaponske elektrane „Orlovac” općina Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (- Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 21.03.2023. godine do 14,30 sati.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu podnositelja prijave, adresu, kontakt telefon i katastarski broj parcela za koje se podnosi prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Javni oglas nalazi se u prilogu ispod.

JAVNI OGLAS O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U SVRHU IZGRADNJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE ORLOVAC PUTEM JAVNOG NADMETANJA LICITACIJE

Last modified: 06. ožujka 2023.

Comments are closed.

Skip to content