Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PET ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA TOMISLAVGRAD

16. siječnja 2023.

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje pet članova Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad.

Pisane prijave kandidati podnose s naznakom: OPĆINA TOMISLAVGRAD – OPĆINSKO VIJEĆE, Povjerenstvo za provedbu postupka po Javnom oglasu, adresa: Ulica Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad. Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti s naznakom „ Prijava na Javni oglas za imenovanje pet članova Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad – NE OTVARATI”, a predaju se neposredno u šalter sali Općine Tomislavgrad ili šalju putem pošte preporučeno.

Prijave na Javni oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Isti će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, službenoj web stranici Općine, jednim dnevnim novinama i na Radio postaji Tomislavgrad.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti u Stručnu službu Općinskog vijeća osobno ili pozivom na broj telefona: 034/456-410

Last modified: 17. siječnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content