Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS za izbor člana (1 član) školskog odbora OŠ Ivana Mažuranića kojoj je utemeljitelj Općina Tomislavgrad

29. veljače 2024.

Objavljuje se  javni oglas za izbor i imenovanje  1  člana  Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu  iz reda utemeljitelja.

Rad u Školskom odboru je dragovoljan i besplatan.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri godine).

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i oglasnoj ploči  Općine Tomislavgrad.        

Prijavu uz tražene dokaze dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120. – Povjerenstvo za izbor, uz naznaku: «Prijava na oglas – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Last modified: 29. veljače 2024.

Comments are closed.

Skip to content