Službena stranica općine Tomislavgrad

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš planiranog projekta izgradnje dalekovoda

22. ožujka 2024.

Gospodarsko društvo IMRES SMART GREENENERGY d.o.o. dostavilo je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekt izgradnje dalekovoda 2x 220kV od mjesta VP “Široka Draga” u Livnu do mjesta priključka na dalekovod JP Elektroprijenos BiH u Posušju ukupne dužine cca 46 km.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavlja na javni uvid predmetni Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš i poziva zainteresiranu javnost da se uključi u postupak ocjene prihvatljivosti planiranog zahvata na okoliš, odnosno dostavi primjedbe i prijedloge u vezi planiranog projekta izgradnje dalekovoda.

Kompletna dokumentacija dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole i na web stranici Ministarstva https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-prethodnu-procjenu-uticaja-na-okolis-investitora-imres-smart-greenenergy-d-o-o-livno-projekat-izgradnje-dalekovoda-2x-220-kv-od-mjesta-vp-siroka-draga-u-livnu-do-mjesta-prikljucka-n

Last modified: 22. ožujka 2024.

Comments are closed.

Skip to content