Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

19. lipnja 2023.

Radno mjesto: – Stručni suradnik za opću upravu – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: obavlja poslove praćenja i istraživanja promjena i pojava u oblasti društvenih djelatnosti i opće uprave i izrađuje porebne dokumentacije i druge materijale o tim pojavama i promjenama; prikuplja, sređuje, evidentira, mjeri, promatra i obrađuje podatke prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja odgovarajući dokumentacijski materijal u poslovima iz nadležnosti Službe za društvene djelatnosti i opću upravu; sastavlja izvješća u okviru propisane metodologije te redovite ili periodične informacije u okviru poslova Službe; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast društvenih djelatnosti i opće uprave; dostavlja izvješća o radu; obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad neposredno odgovara Pomoćniku Općinskog načelnika za društvene djealtnosti i opću upravu.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10
Ulica Gabrijela Jurkića 2 80101 Livno
sa naznakom «Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općina Tomislavgrad sa pozivom na br. 14-30-8-53/23 »

Last modified: 19. lipnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content