Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Tomislavgrad

12. prosinca 2023.

Na temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14, 5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Općine Tomislavgrad, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Tomislavgrad

Pozicija:

Pomoćnik Općinskog načelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, na mandat od 5 godina – 1 (jedan) izvršitelj

Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10

Ulica Gabrijela Jurkića 2

80101 Livno

s naznakom «Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tomislavgrad s pozivom na br. 14-30-8-104/23 »

Javni natječaj se nalazi u prilogu.

Last modified: 12. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content